""
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng

Kinh doanh 1 - 24/24h - 0975.512.038
Hỗ trợ bán hàng

Kinh doanh 2 - 24/24h - 0975.304.606
Hỗ trợ bán hàng

Kinh doanh 3 -24/24 - 0971.220.224
02462.884.585
0975.512.038
 • Mô tơ của cuốn giá rẻ

  Mã sản phẩm:
  Tình trạng: Còn hàng
  Giá bán: Liên hệ
  • Sahre to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google

Thông tin sản phẩm

Hotline: 0975.512.038 / 0975 304 606

Chuyên phân phối motor cửa cuốn của các hãng: Motor TEC, Motor YYuanMotorKylin, Motor Dasanyuan.

 

Môtơ TecAC 300Kg. Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 800Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecAC 1000Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ TecDC 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ YYuan 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển chịu nước. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ YYuan 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển chịu nước. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan E 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan E 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan F 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện.

Môtơ Dasanyuan F 500Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Dasanyuan F 800Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ GP 400Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ GP 600Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Newstar 400Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ Newstar 600Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ IH 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện

Môtơ IH 300Kg .Bao gồm hộp nhận sóng, 2 tay điều khiển. Dùng xích kéo khi mất điện